Copyright

Deze website en de inhoud daarvan zijn eigendom van De Goesterij BV. Alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten op de website of op de inhoud daarvan, berusten uitsluitend bij De Goesterij BV. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Goesterij BV niet toegestaan.

Privacystatement

De Goesterij BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan De Goesterij BV verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De Goesterij BV garandeert dat de verstrekte informatie niet aan derden ter beschikking wordt gesteld, indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens , neem dan contact met ons op.